Tor Christian Berge style=

Tor Christian Berge

Nestleder Kameratstøtte leder
Heidi Lyngved Sandbukt style=

Heidi Lyngved Sandbukt

Sekretær
Hans Erik Stueflotten style=

Hans Erik Stueflotten

Kasserer
Robert Rønstad style=

Robert Rønstad

Familiestøtte leder Styremedlem
Rune Vassbotn style=

Rune Vassbotn

Varamedlem